fbpx

Rekisteriseloste

Kuvaus sivun rekisterien hallinnasta

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste ja seloste henkilötietojen käsittelystä
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi ArcticKick
Yhteystiedot:
Hormistoauttontie 9, 95970 Äkäslompolo
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa. Toimii samalla yrityksen tietosuojavastaavana.
Tmi ArcticKickTuija Kauppinen
Yhteystiedot:
Hormistoauttontie 9, 95970 Äkäslompolo
tuija@arctickick.com

2. Rekisteröidyt

Yrityksen rekisterissä ovat seuraavat henkilöt
1.    Verkkokaupasta ostaneet
2.    Itsensä uutiskirjeen tilaajaksi sivuilla arctickick.com ilmoittaneet
3.    Yrityksen yritysasiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme kertominen
• uusista blogipostauksista ilmoittaminen
• yritysasiakkaille suora myynti

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
• verkkokaupan käyttäjänimi ja salasana
Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
• yritysasiakkaista asiakassuhteen vaihe ja keskustelujen eteneminen

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tuija@arctickick.com
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
• yritysasiakkaalta mahdollisen asiakassuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin ArcticKick ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

  • MailChimp. Rekisteriseloste sivulla https://mailchimp.com/legal/
  • Google. Rekisteriseloste sivulla https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Sekä lisäksi valitsemastasi maksuvaihtoehdosta riippuen
  • PayPal Ltd Rekisteriseloste sivulla www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/privacy-full
Yrityksien omat tietosuojaselosteet löydät ko. yrityksien sivulta.
 
8. Käsittelyn kesto
  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
  • Muita tietoja säilytetään vähintään 2 vuotta ensimmäisen kontaktoinnin jälkeen pl. yrityskontaktit
9. Henkilötietojen käsittelijät

Esimerkiksi asiakasrekisteriä käsittelevät ArcticKickin työntekijät ja mahdolliset alihankkijat. Tämän lisäksi yrityksen tilitoimiston työntekijöillä (Gos Group) on rajoitettu pääsy yrityksen tietoihin.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Yrityksen www-sivuilla on käytössä Google Analytics, Meta- sekä Google Ads keksejä, jotka keräävät tietoa sen käyttäjistä nimettömänä. Näitä tietoja hyödynnetään yrityksen markkinointitarkoituksissa.